Prečítajte si

Verde Park je horúcou témou medzi ľuďmi, ktorí plánujú zmeniť adresu, vytvoriť si nový domov a znova nadviazať spojenie s prírodou.